Cedars-Sinai Smidt Heart Institute przez 43 lata prowadziło badania nad ciśnieniem tętniczym. Przebadali 32 833 osoby w wieku od 5 do 98 lat. Analiza wniosków pozwoliła jasno stwierdzić, że u…
Continue Reading