Można mówić o swoistym paradoksie. Tak naprawdę mamy do czynienia z coraz bardziej doskonałą medycyną, mamy do czynienia z coraz lepszym sprzętem leczniczym i diagnostycznym. Z drugiej strony mamy także…
Continue Reading