Hipersomnia dotyczy zaburzeń snu, a konkretnie polega na zbyt długim czasie snu, bądź też pojawiającej się w ciągu dnia senności. O zaburzeniu mówimy jeżeli czas snu przekracza 10 godzin w…
Continue Reading