Jest to udowodnione, iż aktywność fizyczna jest elementem pozwalającym znacząco ograniczyć możliwość zachorowania na nowotwory. Nie jest to zatem tylko jakaś przesłanka, jakieś domniemanie, ale coś potwierdzonego faktami. Aktywność fizyczna…
Continue Reading