Przegrzewanie dzieci jest charakterystyczne dla naszej kultury. Między innymi po opatuleniu  bardzo łatwo jest odróżnić polskie dzieci od ich rówieśników innych narodowości. Ten z pozoru nieszkodliwy przejaw troski rodziców jest…
Continue Reading