Koncepcja Bobath

Zaburzenia ruchu mogą mieć bardzo zróżnicowane podłoże. Można mówić o pewnych zwyrodnieniach, można mówić o pewnych urazach, które nastąpiły, ale jednocześnie też w pewnych sytuacjach możemy mówić o problemach ruchowych wynikających z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Owe uszkodzenia mogą spowodować całkowite unieruchomienie danej osoby lub częściowe problemy. Jednakże w każdym przypadku bardzo istotne jest to, aby podjąć odpowiednie leczenie oraz odpowiednią rehabilitację.

Metoda rehabilitacji

W tym miejscu chcemy nieco bliżej przyjrzeć się jednej z tych metod rehabilitacyjnych, która idealnie sprawdza się w odniesieniu do urazów związanych z ośrodkowym układem nerwowym. Mowa jest mianowicie o koncepcji Bobath. Nazwa wzięła się od osób, które w latach 40 ubiegłego wieku opracowały ową metodę rehabilitacji. Początkowo metoda ta była stosowana w odniesieniu do dzieci cierpiących na mózgowe porażenie dziecięce, aczkolwiek z czasem rozszerzono zakres stosowania metody koncepcji Bobath także na inne osoby oraz na inne przypadki chorobowe. Koncepcja Bobath nie jest jednym zestawem ćwiczeń, do których należy dostosować każdy przypadek i każdego pacjenta, ale jest to wiele różnych zestawów ćwiczeń, które dostosowuje się do konkretnego przypadku chorobowego. Co jest głównym celem stosowania owej koncepcji Bobath?

Tutaj nie można wskazywać tylko i wyłącznie na jeden konkretny cel, ale na kilka różnorodnych. Do tychże celów z pewnością zatem należy zaliczyć wspieranie jak największej samodzielności pacjenta, dokładne rozpoznanie tych, problemów pacjenta, które może on mieć na poziomie społecznym, rozpoznanie problemów ruchowych danego pacjenta, wpływ na źródła występujących ograniczeń ruchowych jak również znaczną poprawę jakości codziennego życia człowieka. W jaki sposób realizuje się owe cele?

Aktywność zdrowie i ciało

Na pewno istotne jest jak najszybsze rozpoczęcie terapii. W tejże terapii na pewno istotnym elementem jest włączanie w aktywność tych części ciała, które uległy porażeniu. Terapia ma za zadanie poprawić aspekt aktywności poprzez konkretne zadania ruchowe. Dzięki odpowiednim zajęciom mówimy także odpowiedniej regulacji mięśniowej, możemy mówić o uniknięciu patologicznych wzorców ruchowych. W terapii wykorzystuje się środki zaopatrzenia ortopedycznego, dzięki którym można mówić również o większej skuteczności działania, większej skuteczności prowadzonych zajęć terapeutycznych. Oczywiście taka terapia, mająca nazwę koncepcji Bobath powinna być prowadzona w ścisłej współpracy z różnymi specjalistami. Mowa jest tutaj o neurologopedach, mowa jest o neuropsychologach jak również o innego rodzaju specjalistach. Bezpośrednim celem prowadzonych działań terapeutycznych jest poprawienie jakości życia osób dotkniętych urazami ośrodkowego układu nerwowego, chociaż bynajmniej nie będzie tutaj mowa o całkowitym wyleczeniu. Jest to jedna z tych metod terapeutycznych, dzięki którym jednak faktycznie można mówić o realnej poprawie w zakresie funkcjonowania osób z wyżej wymienionymi urazami neurologicznymi.

https://poduszki-ortopedyczne.pl/wp-content/uploads/2021/11/unnamed.jpghttps://poduszki-ortopedyczne.pl/wp-content/uploads/2021/11/unnamed-150x150.jpgAneta R.ZdrowieKoncepcja Bobath,regeneracja,zdrowieZaburzenia ruchu mogą mieć bardzo zróżnicowane podłoże. Można mówić o pewnych zwyrodnieniach, można mówić o pewnych urazach, które nastąpiły, ale jednocześnie też w pewnych sytuacjach możemy mówić o problemach ruchowych wynikających z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Owe uszkodzenia mogą spowodować całkowite unieruchomienie danej osoby lub częściowe problemy. Jednakże w...porady i testy