rehabilitacja po udarze

Na całym świecie każdego roku mamy do czynienia z 15 milionami przypadków wystąpienia udaru mózgu. W odniesieniu do naszego kraju jest to liczba oscylująca wokół wartości 60 tysięcy osób. Zjawisko to jest bardzo poważne i jednocześnie też powoduje bardzo poważne skutki zdrowotne łącznie ze zgonem pacjenta. Aby móc mówić o uratowaniu życia, potrzeba jest bardzo szybkiej reakcji. Mowa jest o pierwszych czterech godzinach od momentu wystąpienia udaru mózgu.

Szpitalna rehabilitacja

Elementem niezbędnym poza leczeniem szpitalnym jest w każdym przypadku odpowiednio prowadzona rehabilitacja. W przypadku bardzo wielu osób konieczne jest uczenie się na nowo podstawowych czynności dnia codziennego jak mówienie, jedzenie, chodzenie. Skuteczna rehabilitacja po udarze mózgu wymaga codziennego prowadzenia określonych ćwiczeń oraz dostępu do odpowiedniego sprzętu. Na pewno nieocenioną pomocą są wizyty profesjonalnego rehabilitanta, ale to nie wszystko. Bardzo wiele bowiem zależy bezpośrednio od rodziny osoby, która przebyła ów udar mózgu.

Skuteczna rehabilitacja

Skuteczna rehabilitacja po udarze mózgu to proces, który trwa czasem wiele miesięcy i nie zawsze będzie można mówić o stuprocentowym powrocie do zdrowia. To również należy wziąć pod uwagę. Jednakże stosowne ćwiczenia należy podejmować uparcie dzień po dniu mimo tego, że mogą być one związane z bólem, z trudnościami, ze zniechęceniem, a osoba chora może w niektórych sytuacjach reagować dosyć nerwowo. Rehabilitacja wymaga bardzo często także posiadania specjalistycznego łóżka rehabilitacyjnego.

Rehabilitacja po udarze

Część osób po przebytym udarze mózgu nie chodzi samodzielnie, nie mówi, nie jest w stanie samodzielnie się poruszać i tym samym wymaga stałej, całodobowej opieki. Łóżko, na którym dotychczas taka osoba spała i odpoczywała, przestało być adekwatne. Konieczne jest zatem to, aby pozyskać profesjonalne łóżko rehabilitacyjne, które można zakupić, ale które także można bez większego problemu wypożyczyć. Takie łóżko pozwala na prowadzenie skutecznej rehabilitacji, pozwala uniknąć wystąpienia odleżyn, a tym samym jest to element niemalże niezbędny do tego, aby dana osoba mogła poczynić jakiekolwiek postępy w rehabilitacji. Najbardziej sprawdzą się tutaj łóżka sterowane w sposób elektryczny, które znacząco ułatwiają rehabilitację i ułatwiają codzienną opiekę nad osobą chorą.

Należy mieć tę świadomość, że rehabilitacja po przebytym udarze mózgu nie jest czymś, co zawsze pozwoli danej osobie powrócić do pełni zdrowia. Być może kluczowe tutaj okaże się to, aby nie nastąpił regres i aby nie nastąpiło bezpośrednie zagrożenie życia danej osoby. Rehabilitacja wymaga bardzo dużego poświęcenia ze strony najbliższej rodziny, która stosowną opiekę musi sprawować niemalże przez całą dobę. Tylko w takiej sytuacji bowiem można będzie mówić o jakichkolwiek szansach na poprawę, o jakichkolwiek szansach na to, aby dana osoba w przyszłości mogła samodzielnie jeszcze funkcjonować. Udar mózgu może powodować bardzo różne zmiany w układzie nerwowym człowieka. Istotne, aby nie były one zbyt duże.

https://poduszki-ortopedyczne.pl/wp-content/uploads/2020/12/35395056_35395026.jpghttps://poduszki-ortopedyczne.pl/wp-content/uploads/2020/12/35395056_35395026-150x150.jpgAneta R.Chorobyrehabilitacja po udarze,udar,udar mózgu,zdrowieNa całym świecie każdego roku mamy do czynienia z 15 milionami przypadków wystąpienia udaru mózgu. W odniesieniu do naszego kraju jest to liczba oscylująca wokół wartości 60 tysięcy osób. Zjawisko to jest bardzo poważne i jednocześnie też powoduje bardzo poważne skutki zdrowotne łącznie ze zgonem pacjenta. Aby móc mówić...porady i testy